CHARON - MIĘDZYNARODOWE USŁUGI POGRZEBOWE 

Telefon +48 508 692 713 

 Email : biuro@funeral.com.pl

Transport zwłok z Norwegii - Sprowadzenie zwłok z Norwegii - Charon

Sprowadzenie zwłok z Norwegii | Transport zwłok z Norwegii do Polski

Zaletą firmy CHARON jest profesjonalizm w sprowadzaniu zwłok z Norwegii oraz sumienność pracowników, a także ich ogromne poczucie odpowiedzialności. Firma gwarantuje bezpieczny i sprawnie zorganizowany międzynarodowy transport zwłok z Norwegii. Nasza firma cieszy się dużym zaufaniem i uznaniem wśród klientów. Pracownicy firmy zajmują się dopełnieniem wszystkich formalności, w tym:

sprowadzenie zwłok z norwegii – uzyskaniem zezwoleń w urzędach polskich

 – zdobyciem dokumentów w urzędach Norweskich

 – tłumaczeniem aktu zgonu i pozostałych dokumentów

 – odprawą sanitarną i celną

 – odprawą konsularną w Oslo

 – organizacją rodzaju i sposobu transportu zwłok z Norwegii

Sprowadzenie zwłok z Norwegii może odbywać się zarówno drogą lotniczą, jak i lądową. Dzięki zapewnieniu przez firmę kompleksowych usług, nasi klienci nie muszą się o nic martwić. Wszystkie formalności zostaną bowiem dopełnione przez pracowników naszej firmy.

 

Przykładowy cennik:

Koszt sprowadzenie zwłok z Norwegii do Polski - od 6200 PLN

Podane cena zawierają: trumnę z wkładem metalowym, przygotowanie i zabezpieczenie zwłok do transportu, transport karawanem. Podane ceny nie zawierają: opłat w firmie pogrzebowej  na terenie Norwegii lub wszelkiego rodzaju opłat za pobyt zmarłego w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia, oraz dodatkowych czynności zleconych przez rodzinę.

Niezbędne dokumenty przy transporcie trumny lub urny

Zaświadczenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich do Polski wydawane jest przez Wydział Konsularny po przedłożeniu następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty przez Wydział Konsularny w Oslo. Na podstawie tych dokumentów jest wydawane zaświadczenie na wywóz zwłok z terytorium Norwegii.

- zezwolenia od starosty lub prezydenta miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok lub prochów

- aktu zgonu (Melding om dødsfall) - w przypadku zgonów mających miejsce na terenie okręgu Oslo dokument wydawany jest przez Byfogdembete. W pozostałych okręgach organem wydającum jest Tingrett (sąd) bądź Lensmann (komendant policji);

UWAGA: Aby zarejestrować norweski akt zgonu w Polsce, winien on być opatrzony pieczęcią „Apostille”, która wydawana jest przez Fylkesmann.

- zaświadczenie lekarskie wydawane przez szpital Norweski (Legeerklæring om dødsfall)

- zaświadczenie lekarskie stwierdzającego, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej (Smitteatest)

- policyjnego zezwolenia na wywiezienie zwłok z terytorium Norwegii (Laisse Passe)

Za wystawienia zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości 481 NOK. Ponadto należy liczyć się z ew. opłatą za tłumaczenie aktu zgonu (289,- NOK).

Trumna lub urna nie może być otwierana po przewiezieniu jej na terytorium Polski.

 

Sprowadzenie zwłok z Norwegii – CHARON - Transport zwłok z Norwegii

Design by: www.diablodesign.eu